Skip links

Ključni elementi izrade product roadmap-a za digitalne produkte

Kod plasiranja novih digitalnih produkata i usluga, sa željom što brže distribucije na tržište, razvoj se odvija ubrzano – proces razvoja se maksimalno krati, štedi se na vremenu i budžetu, izostavljaju neke aktivnosti. Jedna od posljedica skraćivanja procesa jest pad kvalitete ili izostanak komunikacije (#nitkominijeposlaomail J). Tako dolazimo do situacije da razvijamo produkt od strateške važnosti, a istovremeno mnogi u organizaciji zapravo nemaju jasnu sliku produkta i njegov kontekst.

Kada nešto ne znamo onda pretpostavljamo… Tako će na primjer, razvojni tim razviti funkcionalnosti za koje pretpostavlja da korisniku baš trebaju, a marketing tim će dizajnirati slogan koji „ne priča jezikom“ ciljanog segmenta. To su situacije koje često viđamo i naravno posljedice se kasnije mjere kroz nerealizirane prihode ili nezadovoljstvo korisnika.

Product roadmap je fantastičan komunikacijski alat za dobivanje jasne slike, ciljeva i konteksta produkta. Koristan je svim dionicima produkta. Neizostavni je dio procesa razvoja novih produkata i usluga, planning artifact s kojim planiramo dugoročni razvoj produkta, planiramo poslove i resurse, planiramo produkciju, planiramo budžet, i više od toga.

Postoje različiti formati roadmap-a i u pravilu nema univerzalnog rješenja. Kao i svaki drugi alat, tim ga treba prilagoditi potrebama korisnika i specifičnostima produkta/usluge. Ipak, postoje neki osnovni elementi zajednički svim industrijama koje preporučuje struka, a donosim ih u nastavku:

TKO JE KORISNIK PRODUKTNOG ROADMAP-A?

Prvo pitanje koje treba postaviti jest tko će sve koristiti produktni roadmap?

Vlasnik ovog alata je u pravilu vlasnik produkta ili Product manager. Međutim, produktni roadmap je u službi mnogih korisnika, onih koji su direktno ili indirektno uključeni u razvoj i kasnije u produkciju – prodajni timovi, podrška korisnicima, marketing, projektni tim, razvojni tim, PMO / Strateški ured, vlasnik produkta, menadžment, kontroling, B2B klijent, itd.

Važno je mapirati sve dionike i nadalje uzeti u obzir njihove potrebe. Svi koji su na bilo koji način povezani s produktom i doprinose njegovoj održivosti tako će imati jasnu svrhu i kontekst produkta.

STRATEGIJA TVRTKE → STRATEGIJA PRODUKTA → PRODUKTNI ROADMAP

Odluka o razvoju svakog novog produkta mora biti bazirana na strateškim odrednicama tvrtke odnosno poslovanja.

To je logična postavka. Jer, ako plasiramo produkt koji nije u skladu s vizijom tvrtke, nije u skladu s organizacijskom kulturom koja može taj produkt iznjedriti ili pak ne odgovara potrebama korisnika tvrtke, fail produkta je neizbježan. To znači da smo ulagali novac i resurse u posao koji ne stvara vrijednost tvrtki.

Product roadmap mora biti procesno povezan s drugim aktivnostima tvrtke i mora biti komplementaran s ostalim produktnim i projektnim alatima i sustavima. Za roadmap se može razviti prilagođeni sustav, ali jednako učinkovito se mogu koristiti neki od poznatih rješenja kao što su Kanban board, Excel, MS project, Trello i drugi alati.

SADRŽAJ PRODUKTNOG ROADMAP-A

Kod modeliranja roadmap-a nema univerzalnog rješenja i vlasnik produkta ga treba prilagoditi potrebama ključnih dionika. Neizostavni elementi roadmap-a su: produktna strategija i vizija, ciljani segment korisnika, isporuke (funkcionalnosti) i vremenska komponenta (npr. kvartali, godine).

Postoje različiti tipovi ovog alata, a najčešće se prepoznaju ovi tipovi:

Roadmap baziran na postizanju specifičnih ciljeva iz čega se nadalje deriviraju funkcionalnosti (Goal based roadmap). Na primjer, produktni cilj je postotno povećanje broja korisnika, a akvizicija korisnika će se postići s razvojem određenih funkcionalnosti koje korisnici trebaju. Opis funkcionalnosti treba biti na višoj razini, bez raspisivanja detalja kakvi se inače nalaze u Funkcionalnoj specifikaciji.

Roadmap baziran samo na razvoju funkcionalnosti produkta (Feature based roadmap). U praksi se najviše primjenjuje u agilnim tehnikama gdje se povezuje s Release planovima. Međutim, treba razlikovati: Product roadmap nije Release plan, nije Backlog niti Projektni plan. On je produktni dokument koji daje znatno širu sliku od projektne dokumentacije koja u nekom trenutku završava s projektom.

Bez obzira na odabrani koncept i formu roadmapa, važno je da se svaki od postavljenih ciljeva bazira na SMART konceptu (Specific; Measurable; Agreed; Realistic; Time bound). Tako se plan razvoja povezuje s KPI produkata i lako se mogu uspostaviti metrike kojima mjerimo performans produkta.

KOMUNIKACIJA PRODUKTNOG ROADMAP-A

Product roadmap projicira životni ciklus produkta. To je živi dokument koji se konstantno mora ažurirati, nadopunjavati, povezivati, dijeliti i komunicirati ključnim dionicima. S druge strane, alat mora biti svrsishodan, točan, jasan i koristan. Na taj način ćemo doprinijeti održivosti produkata.

Najčešće pogreške u primjeni ovog alata su upravo vezane uz komunikaciju:

– Product roadmap je nedostupan ključnim korisnicima, ne dijeli se, ne komunicira se

– Product roadmap ima nekvalitetan i nejasan sadržaj, ne ažurira se i usklađuje sa strategijom tvrtke

– Product roadmap sadrži tehničku i funkcionalnu specifikaciju ili User story-je; ulazi se u raspisivanje detalja i alat postaje administrativni repozitorij

– Nema ga 🙂

Dugoročno vizioniranje i planiranje razvoja produkta u današnjim uvjetima nije jednostavno, ali je neophodno. Ukoliko nemate iskustva s izradom product roadmap-a krenite od jednostavne tablice, a nadalje će vas usmjeravati produktni dionici. Samo treba pažljivo slušati i povezivati.

Prevenirajte izjave #nitkominijeposlaomail. Sretno!

Pogledajte izvorni članak

ICT Business info, 31.12.2021.
Ova web stranica koristi kolačiće za unapređenje vašeg korisničkog iskustva.