Skip links

Validacija ideja

Sve što trebate za provedbu istraživanja, od izrade metodologije i plana rada do dokumentiranja rezultata

Imaš ideju, ali nemaš znanja ili vremena? Nudimo izradu plana rada, metodologije i predložaka za provedbu istraživanja, izradu dokumenata produktne strategije i studija.

U provedbi temeljnih i industrijskih istraživanja pametno kombiniraj tehnike

Kvantitativna istraživanja otkrivaju čemu korisnik daje prednost, a kvalitativna razumijevanje njegovih odluka. Pogrešan je izbor donositi strategiju proizvoda na rezultatima jedne ankete ili fokus grupe. Upoznaj brojne tehnike koje se u različitim kombinacijama koriste za različite svrhe.

Nudimo izradu metodologije i predložaka te planiranje faza istraživanja i razvoja.

Traži više informacija

Dobrobiti jeftinog prototipiranja

Prototip je predserijski proizvod koji ne mora niti tehnički niti optički odgovarati gotovom proizvodu. Smisleno koncipiran prototip softwera od kartona (quick and dirty prototype) može poslužiti u razne svrhe – učenje, razjašnjavanje, sučeljavanje, odlučivanje, dokazivanje, inspiraciju. Nudimo pomoć u strukturiranju procesa, tehnika i dokumentacije istraživanja na bazi prototipa.

Traži više informacija

Kandidati za EU fondove, uskladite razvojne aktivnosti s TRL razinama

TRL (Technology Readiness Level) proces je razvoja proizvoda prema EU metodologiji. Proces je mapiran u rasponu TRL 1-9, a prikazuje aktivnosti istraživanja, razvoja i testiranja komponenti ili cjelovitog proizvoda u raznim okruženjima. Shematski prikaz TRL procesa možeš preuzeti ovdje:

Preuzmi PDF

Ako trebaš podršku u pozicioniranju svoje ideje u odnosu na TRL ili životni ciklus poizvoda kontaktiraj nas.

Traži više informacija

Najkvalitetnije testiranje komponenti i cjelovitih proizvoda postiže se u suradnji s korisnicima

Često zaboravljamo da korisnici donose odluke na emocionalnoj i funkcionalnoj bazi – to su ishodi koje ne možemo predvidjeti samo temeljem statističkih podataka. Ako želite kvalitetno kalibrirati proizvod, uključite stvarne korisnike. Naš partner Improve d.o.o  raspolaže bazom od 12.000 članova među kojima može brzo identificirati pouzdane korisnike za testiranje vaših ideja.

Traži više informacija

Kako dokazati inovativni koncept (POC)?

Dokazivanje koncepta (Proof of concept) razina je eksperimentalnog istraživanja radi provjere da su novi proces, proizvod ili tehnologija ostvarivi i komercijalno primjenjivi. Utvrđuje se razina inovativnosti i poboljšanja npr. u tehničkim specifikacijama, komponentama, materijalima, korisničkoj prihvatljivosti. Nudimo strukturiranje i dokumentiranje POC-a, definiranje metrike i metodologije.

Traži više informacija

FAQ / Najčešća pitanja

  • U nedostatku resursa ili manjka znanja, timovi preskaču validiranje ideja ili pak primjenjuju tehnike koje nisu relevantne i vode u donošenje pogrešnih zaključaka, npr. smatra se da je anketni upitnik dovoljan.
  • Spajanje različitih ciljeva u jedno istraživanje npr. kada se u anketu usput uključe pitanja izvan teme.
  • Izrada samo jedne verzije prototipa za testiranje više funkcija.
  • Istraživanju se pristupa neplanski, npr nisu određene faze, aktivnosti, ciljevi, ishodi, rokovi.

Temeljno istraživanje eksperimentalni je ili teorijski rad s ciljem spoznaje nekih novih znanja, bez predviđene tržišne uporabe. Industrijsko istraživanje ide korak dalje i uključuje izradu prototipa ili pilot linija u simuliranim okruženjima.

Human- centered design je filozofija koja u središte stavlja ljude i omogućava dizajn proizvoda, usluge i procesa koji savršeno odgovaraju potrebama korisnika. Proces prolazi fazama koje uključuju otkrivanje korisničkog problema i kreativno oblikovanje ideja s konverzijom u odabir najboljeg rješenja. HCD je višestruko koristan za dizajn novih rješenja, rješavanje složenih problema, optimizaciju procesa, jačanje zalaganja zaposlenika, poboljšanje lojalnosti kupaca, UX dizajn i još mnogo toga.

Istraživanje i razvoj uključuje sustavan stvaralački rad usmjeren prema povećanju znanja o prirodi, čovjeku, kulturi i društvu te primjeni nastalih otkrića u praksi. Projekt načelno ima: zadane ciljeve, metriku, aktivnosti, metodologiju istraživanja, budžet, dodijeljene resurse, vremenski plan, definirane isporuke koji potvrđuju ishod. Nema identičnog procesa i kopiranje vodi u neuspjeh!

Strategija pametne specijalizacije (S3) komunicira tematska prioritetna područja za povećanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. Za period do 2029. g. odabrano je 7 prioritetnih područja: Personalizirana briga o zdravlju, Pametna i čista energija, Pametni i zeleni promet, Sigurnost i dvojna namjena: svijest, prevencija, odgovor i sanacija, Održiva i kružna hrana, Prilagođeni i integrirani proizvodi od drva i Digitalni proizvodi i platforme (novo!). Strategija je objavljena na stranicama MZO Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Naslovna (gov.hr).

Kako vam možemo pomoći?

Surađujemo s tvrtkama svih profila i industrija, podrška za startup-ove, malo i srednje podruzetništvo te korporacije.

  • Izrađujemo strukturirane planove istraživanja koji uključuju: metodološki pristup (Quan + Qual), vremenski plan istraživanja, organizaciju timova, metrike i ishode, mapiranje TRL razina.
  • Izrađujemo predloške za mjerenje i dokumentiranje istraživanja.
  • Izrađujemo tematske dokumente: produktna strategija za razvoj i komercijalizaciju, studija izvedivosti, analiza tražišta, CX strategija.
  • Za vas pronalazimo korisnike za specifična testiranja.
  • Educiramo vaše zaposlenike i usmjeravamo u procesima istraživanja, razvoja i produktizaciji (coaching).
Traži više informacija
ilustr-1
🍪 Ova web stranica koristi kolačiće za unapređenje vašeg korisničkog iskustva.
Ova web stranica koristi kolačiće za unapređenje vašeg korisničkog iskustva.