Skip links

Edukacije

Kako do uspješnog razvoja proizvoda? Produktna strategija, metrike i propozicija, inkrementalni razvoj i testiranje, kompetencije timova!

Produktni menadžment je kompleksna disciplina, ulazi u sve pore vašeg poslovanja i povezuje timove iz različitih domena i znanja. Da bi vaši timovi bili uspješni u donošenju pravih odluka moraju posjedovati određene kompetencije i razumijeti proces PLM-a. Obratite nam se za treninge koji su fokusirani na razvoj vama bitnih vještina.

Download

Izdvojene teme i što ćete naučiti

Produktna strategija i metrike

Planirati strategiju proizvoda: dugoročni razvoj (Strategic product roadmap), UX strategiju, cjenovnu strategiju i diferencijaciju. Postaviti inspirativnu viziju i propoziciju proizvoda. Postaviti kvantitativne financijske i nefinancijske pokazatelje performansi proizvoda i vezati uz OKR zaposlenika.

Design thinking

Kroz primjer iz prakse učimo primjenu tehnike kritičkog rješavanja problema koji uključuje empatiju, kreativnu ideaciju, konceptualni dizajn rješenja i testiranje s korisnikom. Design Thinking by Global Innovation Institute
GInI | Global Innovation Institute Home Page.

Prototipiranje i tehnike iterativnog testiranja

Korištenje prototipa u razne svrhe – za učenje, razjašnjavanje, testiranje, sučeljavanje, odlučivanje, dokazivanje, inspiraciju. Strukturiranje procesa iterativnog razvoja i testiranja komponenti prototipa u raznim okruženjima i korisničkim situacijama. MVP i Lean dizajn i test.

Istraživanje, testiranje, validiranje ideja i proizvoda

Naučiti kombinirati kvalitativne i kvantitativne tehnike istraživanja uz primjenu psihologije, sociologije i antropologije. Validirati rješenja kroz TRL proces 1-4 (temeljno i industrijsko istraživanje; POC). Upoznaj preko 20 korisnih tehnika prema preporuci GINI.

Kreativne tehnike inoviranja

Kako primijeniti kreativne tehnike u svakodnevnom poslovanju. Inoviranje proizvoda, procesa i usluga u praksi uz korištenje radnih predložaka. Učimo primjenu odabranih kretivnih prema preporuci GINI.

Poduzetništvo i startup proizvoda

Strukturirati proces razvoja novih proizvoda poduzetnika i startup-ova. Učimo integrirati sve domene pripreme poslovnog slučaja:  istraživanje, testiranje proizvoda, analiza profitabilnosti, bottom-up procjena troškova razvoja, cjenovna strategija, tržišna distribucija i Pitch.

Portfolio menadžment

Maksimizirati vrijednost portfelja i usklađivati sa strateškim ciljevima tvrtke. Uspostaviti R&D (inovacije i proizvodi). Uspostaviti PMO (razvojni projekti). Mjerenje performansa portfolia i izvještavanje prema ključnim dionicima. Arhitektura portfolia s inovacijskim programima kroz Horizone 1-3.

„Market fit“ analiza proizvoda

Analiza aktivnog proizvoda tehnikom „Canvas value proposition“: mapiranje elemenata proizvoda s atribitima korisnika. Cilj analize je ustanoviti koliko vaš proizvod zaista (ne)zadovoljava potrebe korisnika, kupaca i tržišta.

PMI standardi upravljanja projektima

Upoznavanje standarda Project management Institute Project Management Institute | PMI:  priprema projektnog slučaja, definiranje opsega projekta, procesi planiranja i realizacije, kontrola projekta i izvještavanje, upravljanje rizicima i kvalitetom. Projektne financije – CBA, ROI, NPV. Rad u timovima na primjerima iz prakse.

PM2 metodologija upravljanja projektima (EU)

Primjena metodologije EU komisije: od pokretanja i planiranja projekta do realizacije pm2alliance.eu. Uloge i kompetencije voditelja projekta i tiomova. Korištenje artefakata metodologije poput projektne povelje, projektnog plana, risk registra, izvještaja i dr. Rad na primjerima iz prakse.

Traži više informacija

Kako radimo?

Iskustveno učenje 80% vremena.
Radimo na vašim ili generičkim produktnim primjerima.
Obrađujemo vaše „izazove“ iz prakse.
  • Teme su prilagođene razini kompetencija vaših timova, tipovima vaših proizvoda i procesnim izazovima.
  • Najčešće tražene teme: produktna strategija, cost-benefit analiza projekta, tehnike validiranja proizvoda.
  • Timski ili individualni coaching: usmjeravamo vas u procesima istraživanja, razvoja i produktizaciji.

Surađujemo s tvrtkama svih profila i industrija, podrška za startup-ove, malo i srednje podruzetništvo te korporacije.

Traži više informacija
🍪 Ova web stranica koristi kolačiće za unapređenje vašeg korisničkog iskustva.
Ova web stranica koristi kolačiće za unapređenje vašeg korisničkog iskustva.