Skip links

Edukacijski programi i savjetovanje

Sve što trebate znati o planiranjurazvojutestiranju

proizvoda

PRODUCT STRATEGY * UX * LEAN * INNOVATION * RESEARCH * KPI * PROJECT DEVELOPMENT PLAN * USER TESTING * CX *

Saznajte više

Statistika kaže da preko 50%
novih proizvoda ne uspije na tržištu!

2 su ključna momenta zbog kojih će vaš novi proizvod lako postati dio negativne strane ove statistike:

1.

niste uključili krajnjeg korisnika u proces razvoja proizvoda,

2.

ne upravljate vlastitim procesom razvoja proizvoda.

Marina Dražić

Dobar dan!

Iza svake priče razvoja proizvoda stoji velika želja za uspjehom. Produktna strategija, financije, inoviranje, UX i CX dizajn, organizacija resursa, istraživanja, testiranje … razvoj proizvoda je spoj različitih disciplina, a povezuje timove različitih interesa i znanja. Da biste bili uspješni u integraciji tih različitosti i istovremeno isporučili proizvod koji će pomiriti interese svih dionika i tržišta morate posjedovati određene kompetencije – kombinaciju vještina, znanja i razumijevanja uključenih disciplina.

Moj zadatak je upoznati Vas s tehnikama i alatima koji su poluga za razvoj tih kompetencija. Certificirani sam stručnjak za razvoj proizvoda i surađujem sa stručnjacima povezanih disciplina. U radu kombiniram različite pristupe i tehnike razvoja proizvoda gdje fokus nije na formi tih tehnika već na mapiranju Vama odgovarajućeg hibridnog modela s kojim ćete razvijati profitabilne i održive proizvode u službi Vaših zadovoljnih korisnika. Marina.

Marina Dražić

Radionice

Tri radionice za tri najvažnija koraka razvoja proizvoda: postavljanje održive strategije, planiranje rada i budžeta te testiranje kod korisnika. Kratke radionice fokusirane na bitno s puno rada i malo pauze. ☺

Razvoj novih proizvoda: Pametno postavljanje strategije, vizije i ciljeva proizvoda

#Roadmap #KPI

― Pogledaj sadržaj

Kako testirati ideje kod korisnika i razvijati proizvode koje klijenti vole?

#Concept test #Agile test #MVP

― Pogledaj sadržaj

Poslovni plan razvoja proizvoda: Projektno planiranje vremena, resursa i izrada budžeta prema bottom-up tehnici

#Projektni plan #CBA

― Pogledaj sadržaj

Korisnici Prototip05 radionica i usluga:

 • A1 Hrvatska d.o.o.
 • Algebra d.o.o.
 • Allianz Hrvatska d.d.
 • Aktivis d.o.o.
 • AMODO d.o.o.
 • APIS IT d.o.o.
 • CPM Centar za upravljanje projektima / Beograd
 • Creativa d.o.o.
 • Croatia osiguranje d.d.
 • Combis d.o.o.
 • CX centar
 • ECCOS inženjering d.o.o.
 • Effectus visoko učilište
 • Euroherc osiguranje d.d.
 • Feedback d.o.o.
 • 4consulting
 • Hrvatska Poštanska Banka d.d.
 • HNB d.d.
 • Hrvatski Telekom d.d.
 • IDEA Edukacije d.o.o.
 • Include d.o.o.
 • INA d.d.
 • Informacijska rješenja Nava d.o.o
 • Infosistem d.d.
 • Kelteks d.o.o.
 • KING ICT d.o.o.
 • NETS CEE d.o.o.
 • OTP d.d.
 • Plavi tim d.o.o.
 • PMI udruga za upravljanje projektima Hrvatska
 • Prava formula d.o.o.
 • Primacon d.o.o.
 • RAO
 • Schachermayer
 • Sika Croatia d.o.o.
 • Springwell
 • Srednje strukovne škole u raznim sektorima
 • Vestigo d.o.o.
 • Visoko učilište Algebra
 • Violeta d.o.o.
 • VAGUE FORMIDABLE d.o.o.
🍪 Ova web stranica koristi kolačiće za unapređenje vašeg korisničkog iskustva.
Ova web stranica koristi kolačiće za unapređenje vašeg korisničkog iskustva.