Skip links

Razvoj novih proizvoda – strukturiranim procesom do uspjeha!

Iako je tržište danas prepuno proizvoda, novi će dobiti priliku za svoje pozicioniranje na tržištu ako se razvijaju na strukturirani način. Naime, u želji da se proizvod plasira čim prije na tržište mnoge tvrtke ubrzavaju proces i tako preskaču određene aktivnosti. Upravo one aktivnosti koje se na prvu čine nebitne mogu biti ključne za uspjeh odnosno neuspjeh proizvoda. Jednako veliki problem je kada tvrtka uopće nema definiran proces i nitko u lancu razvoja proizvoda nema cjeloviti sliku.

Strukturirani proces razvoja proizvoda se sastoji od niza logično osmišljenih akcija i validacija koje osiguravaju da finalni proizvod odgovara potrebama ciljanog korisnika i ciljevima tvrtke. Proces se obično sastoji od većeg broja razvojnih faza u kojima se odvijaju aktivnosti, ovisno o specifičnostima industrije, kompleksnosti proizvoda i potrebama tvrtke.

Proces razvoja proizvoda je u svakoj tvrtki drugačiji i nikako se ne preporuča kopiranje. Proces ili metodologija razvoja proizvoda mora izrasti iz apsolutno svega što čini tvrtku. Ono što je važno imati na umu kod modeliranja je krajnji korisnik (uključiti ga u proces) jer svrha svakog proizvoda je rješavanje specifičnog problema ciljanog korisnika. Ako taj link nismo pogodili, proizvod je dugoročno osuđen na propast.

Na slici je prikazan generički primjer procesa razvoja proizvoda koji se sastoji od tipičnih faza:

IDEACIJA

Ideje za nove proizvode nastaju svakodnevno u raznim prilikama, a u moru ideja potrebno je odabrati samo one koje vašem poslovanju dodati vrijednost. Prvi korak je napraviti inicijalni business case koji opisuje svrhu proizvoda, distribuciju na tržište, ciljni segment te analizira troškove i benefite (CBA analysis). Iako u ovoj ranoj fazi postoji puno nepoznanica i točnost analize nije precizna, to je polazišna točka za projekciju održivosti proizvoda i donošenje go/no go odluke o nastavku razvoja.

KONCEPTUALNI DIZAJN

Koncept je rana verzija proizvoda koja sadrži osnovne elemente proizvoda, a može se interpretirati na razne načine- skicom, opisom kroz user story, testnom verzijom i dr. Smisao izrade koncepta je utvrditi koliko ideja drži vodu kod ciljanog korisnika te preciznije procijeniti troškove razvoja. Varijacija koncepta je MVP (Minimum vailable product) koji sadrži bazne elemente proizvoda i kao takav se testira s korisnicima.

Testiranje se može provesti kod postojećih ili potencijalnih korisnika, s primjenom kvalitativnih i kvantitativnih metoda istraživanja, ovisno o tome što se želi ispitati. Testirati možemo gotovo sve važne atribute proizvoda, kao što su percepcija kvalitete funkcionalnosti, namjera kupovine ili korištenja, cijena i drugo. Impresije korisnika se koriste za daljnju modifikaciju proizvoda i ponavljanjem ovog procesa testiranja se dolazi do finalne specifikacije budućeg proizvoda.

Ova faza je posebno važna u procesu razvoja proizvoda jer se testiranjem koncepta proizvoda s korisnicima preciznije određuje ciljna skupina, razina kvalitete i funkcionalnosti proizvoda i plan rada. To je ona „nebitna“ aktivnost koja se često preskače, a koja jako doprinosi vjerojatnosti uspjeha proizvoda na tržištu.

POSLOVNI PLAN

Poslovni plan razvoja novog proizvoda sadrži informacije relevantne za implementaciju proizvoda: što razvijamo (engl. product scope) i koji posao moramo odraditi da bi isporučili zadani proizvod (engl. project scope). Poslovni plan razvoja proizvoda tipično sadrži slijedeće dokumente ili informacije:

– Produktna dokumentacija: strategija i vizija proizvoda, tehnička i funkcionalna specifikacija, product roadmap, profil ciljanog korisnika i korisnički put, distribucija i pozicioniranje, financijska i cjenovna strategija.

– Projektna dokumentacija: projektna povelja, projektni plan rada, planiran resursa, plan troškova i budžeta, plan nabava, marketing plan.

Savladaj vještine izrade produktne strategije i projektnog plana na brzim treninzima Otvorene radionice – Prototip05.

 

IMPLEMENTACIJA PLANA

Iz perspektive projektnog menadžmenta, ovaj proces je klasificiran kao tradicionalni (Waterfall) odnosno bazira se slijednim aktivnostima: iniciranje, planiranje, implementacija i zatvaranje projekta. Ključna karakteristika ovog pristupa je implementacija razvoja proizvoda prema prethodno definiranom projektnom planu i funkcionalnoj dokumentaciji proizvoda. Komunikacija i vještina  upravljanja timovima su ključni za uspjeh ove faze.

 

PLASIRANJE PROIZVODA NA TRŽIŠTE

Slijedi distribucija krajnjim korisnicima i trenutak kada proizvod komuniciramo krajnjim korisnicima. Za plasiranje proizvoda na tržište važno je imati ranije spremne distribucijske kanale i marketing plan.

 

Ovo je bio presjek generičkog procesa razvoja proizvoda i svaka od navedenih faza se nadalje može granati i sadržajno raspisati.

Preporuka struke je modelirati vlastitu metodologiju procesa razvoja proizvoda. Tako će svaki član tima razvoja proizvoda u svakom trenutku ima cjelovitu sliku i smjernice kako organizirati svoj posao i surađivati s kolegama i timovima. S druge strane, portfolio menadžer će prema potrebama tržišta i poslovanja unaprjeđivati proces i lako komunicirati promjene onima koji sudjeluju u procesu. I važan detalj su krajnji korisnici. Neka budu dio vašeg tima.

Sretno Vam s razvojem i plasmanom proizvoda!

Ovaj članak je objavljen na portalu ICT Business.

Kontaktirajte nas za više informacija i prijavite se ovdje:

Rezerviraj termin
Ova web stranica koristi kolačiće za unapređenje vašeg korisničkog iskustva.