Skip links

Što radimo?

Naše usluge i kompetencije za pomoć vašem biznisu

Razvijamo kompetencije vaših timova u relevantnim disciplinama

Razvoj i plasman proizvoda

 • Ideacija novih rješenja
 • Cost-benefit analiza (CBA)
 • Tehnika dizajna MVP proizvoda
 • Izrada studije analize tržišta
 • Priprema poslovnog slučaja i Pitch
 • Strategija tržišne diferencijacije
 • Mjerenje performansa i izvještavanje
 • Projektni menadžment prema PMI standardima

Human centered design

 • User experience (UX) strategija
 • Metodologija istraživanja korisničkih potreba
 • Quan i Qual tehnike istraživanja
 • Design thinking tehnike
 • Segmentacija i dizajn persone
 • Customer journey
 • Izrada CX strategije i metrika (NPS
 • CES)
 • Lean development

Portfolio menadžment

 • Portfolio menadžment
 • Strateško kalibriranje portfolia proizvoda
 • Strukturiranje procesa razvoja i upravljanja proizvodima i uslugama
 • Risk menadžment
 • R&D
 • PMO

Inoviranje proizvoda i procesa

 • Tehnike inoviranja
 • Gini Innovation Institute
 • Tehnike prototipiranja i eksperimentiranja
 • Kompetencije inovacijskog menadžera
 • Strateško planiranje aktivnosti inoviranja u sklopu Horizon 1-3

Usluge i podrška Vašem biznisu

Usluge vođenja projekata / portfolia

 • Ugovorni Project manager / Product manager / CX manager
 • Ugovorni Portfolio manager / PMO manager
 • Razvoj i upravljanje CX programima
 • Mapiranje idealnog customer journeya
 • Izrada metodologija i procedura vezanih uz proizvode ili projekte
 • Segmentacija i profiliranje

In house radionice i treninzi

 • Timski rad na konkretnim primjerima (vaši ili generički primjeri)
 • Sadržaj prilagođen vašim potrebama

Testiramo vaše ideje, proizvode i procese

 • Health check proizvoda: analiza postojećeg stanja
 • identifikacija pain pointa i područja za rast
 • Tailor made istraživanja / experimentiranje / prototipiranje / user testing / testiranje produktnih funkcija
 • Optimizacija procesa razvoja i upravljanja proizvodima
R&D usluge

Suradnički tim:

Marina Dražić

Marina Dražić

Prototip05

Vedrana Tonković

CX

Korisnici Prototip05 radionica i usluga:

 • A1 Hrvatska d.o.o.
 • Algebra d.o.o.
 • Allianz Hrvatska d.d.
 • Aktivis d.o.o.
 • AMODO d.o.o.
 • APIS IT d.o.o.
 • CPM Centar za upravljanje projektima / Beograd
 • Creativa d.o.o.
 • Croatia osiguranje d.d.
 • Combis d.o.o.
 • ECCOS inženjering d.o.o.
 • Effectus visoko učilište
 • Euroherc osiguranje d.d.
 • Feedback d.o.o.
 • Hrvatska Poštanska Banka d.d.
 • HNB d.d.
 • Hrvatski Telekom d.d.
 • IDEA Edukacije d.o.o.
 • Include d.o.o.
 • INA d.d.
 • Informacijska rješenja Nava d.o.o
 • Infosistem d.d.
 • Kelteks d.o.o.
 • KING ICT d.o.o.
 • NETS CEE d.o.o.
 • OTP d.d.
 • Plavi tim d.o.o.
 • PMI udruga za upravljanje projektima Hrvatska
 • Prava formula d.o.o.
 • Primacon d.o.o.
 • Sika Croatia d.o.o.
 • Springwell
 • Srednje strukovne škole u raznim sektorima
 • Vestigo d.o.o.
 • Visoko učilište Algebra
 • Violeta d.o.o.
 • VAGUE FORMIDABLE d.o.o.
🍪 Ova web stranica koristi kolačiće za unapređenje vašeg korisničkog iskustva.
Ova web stranica koristi kolačiće za unapređenje vašeg korisničkog iskustva.